Simpel dokumentkryptering – Sophos Central Device Encryption

Det er nu muligt, på simpel vis at aktivere sikker dokumentdeling ved hjælp af Sophos Central Device Encryption.

Med den seneste tilføjelse i Sophos CDE er det nu muligt at kryptere dokumenter og vedhæftninger i Outlook, inden disse deles internt eller eksternt.

Hermed imødegås lovgivningens krav om at sensitive data skal beskyttes.

Alt sammen inkluderet i den eksisterende Sophos CDE licens.

Denne funktion er nu tilgængelig i den politik der opsættes for kryptering.
Når funktionen er aktiveret, er det hermed muligt at kryptere direkte ved at højreklikke på dokumentet og tildele det et password.

Obs.! Passwordet valgt til kryptering skal ikke kommunikeres til modtageren i samme besked som det krypterede dokument! 🙂

Modtageren åbner dokumentet ved at dobbeltklikke og indtaste det aftalte password.

Det er ikke et krav at modtageren benytter Sophos CDE for at åbne og læse dokumentet, og det er sågar muligt for modtageren at kryptere dokumentet igen med et nyt password, igen uden at have Sophos CDE.

Benyttes Outlook til e-mailhåndtering har Sophos ligeledes tilføjet en Outlook Add-on.
Med denne Add-on kan dokumenter krypteres direkte fra Outlook inden disse sendes.

Som en yderligere option er det muligt at aktivere funktionen ”Always ask how to proceed”.
Når denne er slået til, vil alle dokumenter sendt via Outlook blive tvunget til at blive krypteret.

Er der domæner hvor man ikke ønsker kryptering slået til, kan disse ekskluderes.

Politikerne for disse tilpasninger styres af administratoren – ikke den enkelte bruger.

En sikker og simpel løsning med

Sophos Central Device Encryption

Vil du vide mere så kontakt mig – Søren Eskild Jensen, seje@comm2ig.dk