QR-kode enrollment med Samsung KME

Straks efter udpakningen scannes QR-koden. Herefter opsættes SSID’et (WiFi) og enrollment processen via KME påbegyndes. Det betyder at slutbrugeren ikke længere selv skal finde land og et WiFi og indtaste dette for at komme videre i enrollment processen. De scanner blot QR-koden.

Samsung gør herved enrollment processen endnu nemmere for slutbrugeren.

Enhederne skal være Android 10 enheder og tilmeldt kundens KME-konto.

Administrerer du mange Samsung Android 10 enheder, så er dette bestemt en funktion du bør overveje. Tidligere har man også kunne starte enrollment processen med Bluetooth, NFC eller WiFi Direct.